Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Maria Essence. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Maria essence.

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Maria Essence. Maria Essence is een energetisch
hoog waardig cristal aura sprays., een product dat zich richt op de daagelijkse verzorgingvan je
aura, zij biedt een energetische ondersteuning. Denk hierbij aan het gevoel van disbalance, bij
zware beslissingen of moeilijke situaties in je leven.Ook biedt Maria Essence reizen en retraites aan.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Maria Essence verzameld worden. Het is daarom goed
dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan
aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw
gegevens door Maria Essence, neem dan gerust contact op!

anita@anitavandeneerenbeemt.nl | 06 46 010 017
Eerste Jan van der Heijdenstraat 157
1072ts  Amsterdam
Btw NL208546820 B01
KvK 34299919

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Maria Essence. Deze
worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven Maria Essence stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je
voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de
website van Maria Essence Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je
aan te melden.

02. Bij het bestellingen en aankoop van Maria Essence producten die aangeboden worden op
de website. Je naam, adres en email worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op
de website van Maria Essence.

03. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Maria Essence via de
website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer en omschrijving.

04. Analytics De website van Maria Essence verzamelt jouw gegevens om de website te
verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet
gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je
website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met
jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers

De gegevens die Maria Essence ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp.
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de
nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde
lijst binnen Mailchimp.

02. Hosting.
De e-mail van Maria Essence wordt gehost bij Neostrada. Als jij contact opneemt via de formulieren of
via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Neostrada.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Maria Essence, maar nooit langer dan nodig
is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens
langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is
voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de
nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar anita@anitavandeneerenbeemt.nl

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met
Maria Essence via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,
bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee
jaar terug bewaard.
Opslag periode

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Maria Essence
of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software
en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat
jouw verbinding met de website van Maria Essence prive is. Je herkent deze beveiliging aan het
groene slotje voor de url.

Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Maria Essence vastgelegd en
bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Maria
Essence. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet?
Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Maria Essence. Je
gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Maria Essence opgeslagen liggen
in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij
dient Maria Essence al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Maria Essence vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het
laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Maria
Essence niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Maria Essence jouw gegevens gebruikt?
Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken
van deze rechten kan via anita@anitavandeneerenbeemt.nl onder toezending van een kopie id-bewijs
waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn
gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

Plichten

Maria Essence verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of verkoop producten van Maria
Essence of offerte van een Maria Essence reis via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht
worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te
kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Maria Essence de
betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Maria Essence met anderen dan de hierboven
genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw
toestemming voor worden gevraagd.

Maria Essence behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan
wel wanneer Maria Essence dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces
of om de rechten, eigendom of veiligheid van Maria Essence te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

E-mail anita@anitavandeneerenbeemt.nl – 06 46 0101017
Eerste Jan van der Heijdenstraat 157 | 1072 ts |Amsterdam
Btw. Nr.NL208546820 B01 | KvK Nr. 34299919

Anita Maria van den Eerenbeemt, Maria Essence