Salk’a: de levende, vrije, niet-getemde energie

 

Stromend vanuit mijn innerlijke kosmos                                                   

verbonden met de krachten van Moeder Aarde                                 

stroomt mijn hartenergie in creativiteit en poëzie                                  

kijkend met de ogen van een kind                                                            

vol bewondering voor de schoonheid voor al dat leeft.                             

In mij weeft de salk’a energie                                                                    

een universeel, kosmisch kleed.

 

Anita Maria

 

Salk’a is de vrije energie die door je innerlijke rivieren stroomt. Ze is ongetemd en komt op gang op het moment dat ze wakker gemaakt wordt, aangeraakt wordt. Wanneer ze stroomt raakt zij met haar vrije, lichte energie jouw getemde deel: ze zorgt voor verwondering en creativiteit. Ze is als een goddelijk geschenk en een poëtische adem in je leven.                         Salk’a; een woord dat zijn oorsprong vindt in het Quechua, de eeuwenoude taal die door de bergbewoners van de Andes nog steeds gesproken wordt. Volgens de boeken is Salk’a de wilde energie. Maar Américo Yabar, grondlegger van de Salk’a beweging in de wereld, beschouwt Salk’a niet als wilde, maar als vrije energie. Door je opvoeding en sociale verankering in de maatschappij is een groot deel van je energie getemd. Dat is handig in je dagelijkse leven. Je gedrag past daarmee in je sociale en culturele omgeving. Helaas ben je niet (meer) gewend om ook vanuit de vrije energie te leven, soms zelfs vergeten dat ze bestaat. Je bent erg druk met het getemde deel in je, je bent afgeleid en leeft volgens de routine van je dagelijks handelen.

Maar wat nu als je bewust kiest de vrije energie in je te activeren en haar vrij te laten stromen zodat je gevoed en geïnspireerd wordt?  Een kolkende rivier vol helende waterkristallen die zijn weg zoekt tussen de rotsen en stenen, beschouw ik als een vrije levende stroom. Die is niet makkelijk te stoppen. Zodra er een dijk gebouwd wordt die haar temt, verandert haar natuur als levende vrije stroom in een vergeten gevoel van vrijheid.

Als je de keuze maakt om de vrije energie weer opnieuw te activeren en haar te beschouwen als een rivier van leven in jezelf, hoef je niet bang te zijn dat je je getemde stuk vergeet of zelfs geannuleerd hebt. Nee! De getemde energie en de vrije energie horen allebei bij jou. Zij maken jou tot één geheel. Als je je vrije energie wakker maakt, maak je daarmee de harde kantjes van je getemde energie zachter waardoor jij jezelf lichter voelt, vrijer in het bewegen, denken en voelen. Je gaat ervaren dat je uit twee stromen bestaat en niet meer alleen uit een getemde deel.

Jij bent pas heel als mens als je je van beide energiestromen bewust bent. Ze complementeren elkaar en voeden elkaar in een speelse beweging.

Dan ga je ervaren dat alles zeer geordend is, helder en met gevoel. Je denken wordt verzacht in het hart, je voelen vanuit je buik komt tot rust in je hart. Je hart opent en groeit en je ervaart vrede en rust. En pas dan kun je je werkelijk gaan verbinden. Onvoorwaardelijk verbinden met jezelf en met de wereld om je heen. Zonder belangen, zonder bijbedoelingen, zonder de ander te willen veranderen. Een verbinding van essentie met essentie, vanuit respect. Dàt is leven met Salk’a energie.De natuur staat in eeuwige en oneindige verbinding met het universum en ze bestaat volledig uit de vrije levende energie: de Salk’a.

Het gevoel en de sfeer die je kunt waarnemen als je ècht in verbinding staat met de natuur, is uiterst bijzonder en voedend voor je als mens. De kleuren, geuren en vormen zijn als een helende balsem voor je. Je ontvangt vrije energie van de natuur en geeft vanuit je hart weer liefde terug. Het is een wisselwerking. Je bouwt een harmoniserende verbinding op met de natuur en met jezelf.

Dit is hoofdzakelijk de reden waarom ik mijn werk graag in verbinding met de natuur breng. Door te reizen en te verbinden met de natuur wordt mijn innerlijke Salk’a stroom iedere keer weer geactiveerd. Als ik met een groep mensen op pad ga, wordt dit versterkt. De Salk’a stroom is dan voor iedereen nog vele malen sterker en er ontstaat een onderlinge verbondenheid.

Door op krachtplekken te mediteren en jezelf in verbinding te brengen met de natuur om je heen, ontstaat er vanzelf een energetische verbinding met de natuur. Je gaat de schoonheid van de natuur ervaren, je voelt dat je hart geraakt wordt en dat je vervuld bent. Het is als een mystieke uitwisseling van een diepe, innerlijke verbinding waardoor je inspiratie kan groeien, je hart opent en je kijk op het leven kan verzachten. Het kan je diepere inzichten geven die leiden tot een positieve kracht in je leven.

Nieuwsgierig? Ga mee met één van mijn spirituele reizen en ervaar zelf hoe de de Salk’a energie als zaadje bij je geactiveerd wordt en begint te stromen.

Is een reis nog een stap te ver, dan nodig ik je uit mij persoonlijk te komen ontmoeten op één van mijn workshops (zie agenda).

Je kunt ook contact met mij opnemen voor een persoonlijke vraag.

Mocht je iets herkennen van de Salk’a energie in jou, nodig ik je uit om hieronder je verhaal te delen.

Hartegroet van Anita Maria